Blinds Och Antes

En viktig del i poker är pengarna och varje spelare som börjar lära sig detta roliga spel kommer snart inse att han behöver känna till grunderna i hur man satsar för att kunna spela. Det finns ett par fraser som återkommer i nästan alla versioner av poker och att lära sig dessa innebörder är ett snabbt och effektiv sätt att göra de rätta valen. I början kanske ”call” och ”fold” inte ger associationer till så mycket annat än en telefon eller en tvätthög men efter ett par spel får calling, folding och raising helt ny innebörd som uteslutande är knuten till pokerspelet.

Att Starta upp en PottDet finns i princip två sätt att starta upp en pott. En av dem kallas för ”ante” och är egentligen inte ett bud. En Ante är en förutbestämd summa pengar som varje spelare måste bidra med till potten innan spelet börjar. Eftersom anten inte är ett bud kan den inte följas av en pass. Det andra sättet att starta en pott är också förutbestämt och kallas för mörk (blind). Mörken spelas bara av två spelare men både mörk och ante läggs före några kort delas ut, vilket kan förstås av namnet ”ett mörkt bud”.

Att Lägga MörkenMörken är två tvingande bud som läggs före korten delas ut. Mörken läggs vanligtvis av de två spelarna som sitter till left om dealern eller dealerknappen. Den första spelaren till vänster om dealern lägger den minsta summan pengar vilket kallas lilla mörken (small blind). Denna summa är vanligtvis hälften av den minsta tillåtna insatsen och ibland till och med mindre. Den stora mörken (big blind) läggs av spelaren till vänster om den spelare som lade den lilla mörken. Den stora mörken är den totala summan av den minsta tillåtna insatsen vilken är bestämd innan spelet börjar. Mörken ses som ett bud så i den första budgivningsrundan efter den stora och lilla mörken lagts måste alla runt bordet bjuda och kan inte passa.

Att BjudaDet finns huvudsakligen tre saker en spelare kan göra när det är hans tur att bjuda. Han kan CALL vilket innebär att matcha den stora mörken eller så kan han höja (raise) vilket innebär att lägga in mer pengar och höga budet. Det tredje alternativet är att lägga sig (fold) vilket betyder att avsluta spelet, vanligtvis på grund av dålig kort. Att lägga sig kallas också för ”mucking” i vissa pokerspel. Alla har samma alternativ men spelarnas position påverkar hur han väljer att bjuda. En spelare bör alltid överväga sin bankroll innan han går med i ett spel med högre insatser. Att spela är roligt men bara om bankrollen överlever.

Olika LimitsDet finns olika strukturer på pokerspel och alla refererar till olika typer av begräsningar. I Fixed Limit spel kan det bara finnas ett bud och maximalt tre höjningar per runda. En höjning får bara vara så stor som föregående bud eller höjning och under första rundan brukar den lägsta limiten sätta gränsen medan det under följande rundor är högsta limit som sätter gränsen. Pot Limit-spel spelas också med ett bud och tre höjningar för varje runda och här är maxhöjningen troligtvis storleken på potten. I No Limit-spel finns ingen gräns för hur många höjningar som kan göras i varje budgivningsrunda. Dock kan en spelare inte höja mer än han har marker till.

Att Läsa BudenGenom att avläsa andra spelares bud kan spelaren få en idé om vad de har på handen. Det finns alltid en risk att någon bluffar och lägger in mer pengar oavsett vad de har på hand. För att ha en bättre chans att läsa pottoddsen får spelaren fundera på sin position vid bordet. Ju längre han sitter ifrån de initiala buden, stora och lilla mörken, desto lättare är det att bedöma situationen korrekt. Att bluffa är kul med en nybörjare rekommenderas att låta bli bluffen eftersom han kan råka på problem när han inte bedömer de andra spelarnas drag som han borde. Genom att spela mycket vid rät nivå lär sig spelaren att förstå vad buden säger om situationen i spelet och detta kommer hjälpa honom att satsa vettigt.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier