Dynamik Vid Poker Bordet

Det är mycket viktigt att lägga mycket uppmärksamhet vid dynamiken runt bordet när man spelar poker. En pokerspelare bör veta om bordet är tight, löst eller tight-aggressivt då detta kan göra väldigt mycket skillnad i en spelares möjlighet att vinna eller förlora. Det kan finnas spelare som spelar tvärt emot mönstret vid bordet men även de mest erfarna och konservativa spelar i enlighet med bordets dynamik. Om bordet är löst spelar de löst och om bordet är tight-aggressivt spelar de tight-aggressivt.

Det är möjligt att dynamiken vid bordet skiftar fullkomligt på grund av spelmönstret hos en ny spelare. De flesta spelare tar sällan hänsyn till bordets dynamik när de planerar sin pokerstrategi. En del av de pokerspelare som känner till vikten av bordets dynamik har inte erfarenheten som krävs eller skickligheten nog att veta vilken typ av metod eller spel som kan skicka markerna eller pengar i sin riktning och är inte i position nog att dra fördel av bordets dynamik.

En pokerstrategi som kan användas i relation till bordsdynamik är att manipulera motståndarna genom att få dem att göra det du vill att de skall göra. Att manipulera moståndarna är det enkalste sättet att tvinga dem att göra misstag. Detta kan göras genom att spela löst när bordet är tight vilket kommer att lura de motståndare som för tillfället spelar tight och de kommer också att börja spela löst. Motståndarna kan bli påverkade till att göra svaga syningar när du delar ut en utmärkt hand. Så, genom att manipulera bordsdynamiken kan du vinna stort. Det är därför mycket viktigt att vara uppmärksam på dynamiken vid det bord som du sitter vid och att leta efter sätt att manipulera den. Att vinna är enkelt när motståndarna reagerar och spelar på det sätt som du vill. Då manipulation kanske inte alltid fungerar kommer det en tidpunkt när du märker att den inte fungerar och då bör du inte tveka på att falla tillbaks till att spela enligt bordets dynamik.

Från en strategisk synvinkel bör följande fakta tas i beaktan och studeras av dig när du sitter vid ett pokerbord.

1. Handurval:Du bör studera vilka händer dina motståndare spelar när korten visas och från vilken position de spelar på dessa händer. Du bör studera i vilken frekvens som motståndarna spelar på händer när korten inte visas i en tidig position, mellanposition, sen position och utifrån den stora och lilla mörken. Detta hjälper till att klassificera spelarna som lösa, aggressiva, solida etc.

2. Syna tendenser:Frekvensen av motståndarnas synande bud och summan på de bud som de synar bör också läggas på minnet tillsammans med uppgifter om vilka händer och vilka summor som troligtvis får dem att lägga sig.

3. Aggression:Frekvensen av höjningar och återhöjningar hos dina motståndare bör också läggas på minnet. Om de höjer ofta behöver deras aggressionsnivå inte ges mycket uppmärksamhet men om de inte höjer ofta bör du ägna uppmärksamhet åt hans eller hennes agressionsnivå. Man bör anpassa spel och händer därefter och vara mer liberal med att återhöja eller syna höjningar när motståndarna är alltför agressiva och vara selektiv med att höja och återhöja om motståndaren är mindre agressiv.

4. Svara på bud/höjningar hos motståndarna:Observera om motståndarna lägger sig regelbundet eller höjer när de inte är starka och utnyttja dessa observationer genom att buda eller höja liberalt. Försök att fånga dem.

5. Budgivningsmönster före flop:Ta reda på om det är skillnad eller inte. Ta reda på varför motståndarna bjuder en viss summa. Det troliga senariot före flopen är överbud när moståndarna har en bra hand vilket är bra men vilka har benägenhet till att bli utdragna eller överbjudna. Du bör syna dessa höjningar när markerna är låga på grund av det förväntade värdet.

6. Budgivningsmönster efter flop:Försök att klura ut skillnaden och försök också fundera ut varför denna skillnad existerar. Det vanligaste mönstret efter flopen är minimumbud där motstådarna har en liten del av flopen eller ett drag där de vill förhindra att deras fiender budar ut dem från given. Det är lätt att fånga en sådan fiende med händer som par och stegar eftersom han kanske inte är i position att lägga sin hand som ett resultat av storleken på potten.

7. Blint försvar:Genom att observera bordet måste du försöka stjäla dina motståndares mörk så fort du får chansen till det. Om de inte återhöjer borde du fortfarande höja liberalt på grund av den positionella fördel som du har. Om motståndaren försöker försvara sin mörk är det rekomenderat att göra det samma, selektivt men med mer aggressivitet.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier