Fixed Limit Texas Hold´em

Fixed Limit Texas Hold´em Strategi börjar med de vinster som finns i detta kortspel. Håll dig fokuserad på kortspelet och vinsterna kommer snart efter. Vinsterna i poker kan ofta variera från lärdomen till mötet med nya vänner till vinsten som får dig att känna dig nöjd med dig själv. Poker är ett spel med höga insatser och kräver att någon vinner väldigt mycket pengar och väldigt många händer. Inget slår det spännande och krävande spel som poker ger. Fixed Limit verkar mer kul och är en bra standardvariant av Texas Hold´em som bör vara enkelt att njuta av för en nybörjare. Detta kommer att vara en enkel guide till de olika strategier som är involverade i Fixed Limit Texas Hold´em. Låt oss börja med en kort introduktion av själva pokerspelet.

Poker är ett kortspel som spelas på ett bord. Människor delar ut kort till varandra i hopp om att ha den bästa handen och därigenom vinna potten som står på spel. Varje pott, varje kort och varje motståndare är en avgörand detalj i den övergripande strukturen som är det strategiska spelet Texas Hold´em. Varje moståndare bär med sig en uppsättning färdigheter och ett utbud av metoder när det gäller att handskas med pokerspelet. Det kommer till slut en tid när antalet motståndare överstiger antalet kort. Därför kräver spelarna en djupare analys. Att analysera varje spelares strategi kommer ge en klarare bild av vad korten kan användas till.

Strategier varierar från spelare till spelare. En strategi är att koncentrera sig på starthänderna och sedan fokusera på budgivningsstrukturerna. Spela färre händer än en erfaren spelare och fortsätt på samma gång att bjuda och höja på de händer du väljer att spela. Ett grundläggande tips gällande starthänderna är att veta att av 169 möjliga kombinationer kan bara 13 av dessa starthänder vara par. Känn dig inte alltför nedslagen om du inte får ett par med en gång. När det gäller bud så finns det bud för cash-spel och bud för turneringsspel. Vi ska hålla oss till budgivning i cash-spel i nuläget. Det finns no-limit cash-spel och fixed-limit cash-spel.

Inom dessa två varianter av cash-spel finns det också bud med höga och låga insatser. Lägre insatser kommer tendera att locka en större mängd spelare per spel som var för sig tenderar att vara mer eller mindre agressiva respektive passiva när det bjuder. Strategiskt kommer vi nu fokusera enbart på Fixed Limit Texas Hold´em och hur man bjuder korrekt.

I Fixed Limit är buden per runda begränsade av regler. Spelaren kan inte syna budet utan bara bestämma sig för att bjuda eller inte. Budens bestämda storlek tenderar att fördubblas vid någon tidpunkt och referas ofta till som "big bet" i vissa kretsar. Detta öppnar för ett visst mått av bluff vid vissa tidpunkter. Var medveten om att fixed limit spel tillåter ett visst antal höjningar per giv. Dessa limits finns bara när det fortfarande finns fler än två spelare som är med från starten i en giv. Kombinationen av begränsade höjningar/bud bör ge spelaren tillräckligt mycket tid för att börja att utveckla sina egna strategier för att hålla sig till så få händer som möjligt och för att fortsätta att bjuda agressivt när dessa händer visar på högre odds för en vinst än för en förlust. Håll sannolikheten för dina kort i huvudet. En spelare bör också hålla reglerna, korten och framför allt pengarna i potten i minnet.

Sist men inte minst kommer här en Fixed Limit Texas Hold´em strategi för turneringar som fungerar genom att ge en falsk bild av en typisk spelare. Detta drag kommer inte att fungera om det inte finns en aggressiv spelare vid ditt bord, så var försiktig så att du läser de andra spelarna rätt innan du bestämmer dig för att ge dig i kast med detta drag.

Denna strategi involverar att lägga ett litet bud utan att titta på dina egna kort för att locka fram ett högt bud från en lös, aggressiv spelare. Var snäll och använd bara denna strategi när du har en stark 5-korts hand. Denna strategi fungerar väl mot lösa, aggressiva amatörer. Här kommer ett exempel, säg att det finns tre pokerspelare vid namn Tex, Ark och Mon. Budgivningsgränsen går vid $5. Tex har ett par i 2:or, Ark har en Dam och en Knekt och Mon har ett par i 9:or. Nästa kort som kommer ut är en 10:a, en 9:a och en Dam. Vid denna tidpunkt har budgivningsgränsen varit oreglerad. Potten innehåller $50. Nästa kort som kommer ut är en 2:a. Ark tar hem given. Grattis! Detta är poker i ett nötskal.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier