Förväntad Nytta

Nytta refererar till kvalité eller användbarheten av något eller att vara användbar. Förväntad nytta är den matematiska beskrivningen på människors preferenser när de bjuder då det gäller en osäker handling, så som i pokerspel och den står för förväntad utbetalning, sannolikheten att något inträffar, undvikande av risk och olika typer av nytta.

På lekmannaspråk betyder det att när den förväntade nyttan av pengar förändras, förändras också utkomsten av spelet.

De flesta spelare tar bara hänsyn till Förväntat Värde och underförstådda odds när de försöker ta ett riktigt beslut. Mer tyngd ges till Förväntat Värde på grund av antagandet som innefattas i Förväntat Värde vilket är att "varje dollar har samma värde". Detta antagande, trots att det ibland är sant, stämmer inte alltid. Anta att en person har en miljard dollar på sitt bankkonto och att du erbjuder honom ett vad på en miljard dollar i krona eller klave. Om du har en miljard dollar på ditt bankkonto kommer inte en andra miljard att ge dig lika mycket glädje som säg, ett hus och denna glädje kommer inte att vara densamma om du förlorar allt i ett vad som slår fel. Anledningen till att detta händer är att nyttan av pengar ändras beroende på dess tillgänglighet.

Olika inkomstnivåer associeras med olika nyttonivåer och dessa ökar inte nödvändigvis på samma sätt. I det ovanstånde exemplet är den andra miljarden inte värd lika mycket som den första. Denna nytta kallas för Minskad Marginalnytta och de som platsar i denna kategori är vanligtvis mer avogt inställda mot risktagande.

Men du kan stöta på människor som kan gå med i vadet då den andra miljarden för honom är värd lika mycket som den första och sådana människor platsar i kategorin "risk-neutrala".

Du kan träffa på ytterligare en typ av person som inte är villig att anta miljarddollar vadet med oddsen 50% men som med all säkerhet skulle anta budet om oddsen att vinna ökar till 55%. Säg att samma vad erbjuds med en vinstchans på 45%. Dessa personer kommer fortfarande anta budet av anledningen att marginalnyttan de får från den andra miljarden överträffar marginalnyttan de får från den första miljarden. De kanske behöver exakt 2 miljarder dollar för att rädda sig själva från konkurs. Sådana här individer faller in i kategorin "risktagare" och kommer mer troligt att förvandlas till spelmissbrukar då de gillar att spela med ett negativt förväntat värde.

Att Använda Förväntad Nytta i PokerFörväntad nytta hjälper en pokerspelare genom att motståndet kategoriseras. Att veta om motståndaren är risktagare, riskmotståndare eller riskneutral kan hjälpa pokerspelaren att lägga sitt bud. Och beroende på den egna kategorin kan spelaren spela på rätt bord. Vissa spelare spelar fegt när insatserna höjs och anledningen till detta är att summan på bordet inte motsvarar deras nyttokurva. De är riskovilliga och borde inte spela med en limit som överstiger deras förväntningar. På samma sätt blir spelaren riksvillig om potten på bordet minskar.

Ytterligare en viktig aspekt att lägga på minnet när det handlar om förväntad nytta i poker är att inte dra slutsatsen att riskälskande spelare spelar löst och att riskovilliga spelare spelar tight. En pokerspelare kan spela tight då detta är det enda alternativet i mötet med en speciall typ av spelare. Dessutom kan en starkt spelare i ett No-Limit spel spela mellan löst och hårt genom att inte undvika vadet och genom att inte avböja en liten fördel. Detta beror på att han faller in i kategorin riskneutral. Det villkor som får honom att variera sig beror på responsen från hans motståndare.

Så, det är viktigt att pokerspelaren spelar riskneutralt och har förmångan att läsa sina motståndare korrekt. Bara för att motståndaren spelar tight bör inte spelaren anta att motståndaren är avogt inställd till risk. I en sådan situation bör han undvika att bluffa sin motståndare. Den mest fördelaktiga strategin är att snabbt bestämma om moståndaren verkligen är avogt inställd mot risk eller om han spelar tight för att lura andra spelare och få ett övertag.

När allt är sagt och gjort kan Förväntad Nytta användas som en pokerstrategi för att få en fördel och kunna vinna spelade händer.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier