Handvärde

Som varje spelare måste vara väl medveten om har varje pokerhand ett unikt värde och en unik rankning. Denna rankning är en lista som hjälper till att placera in alla tänkbara pokerhänder utefter deras värde, vilket sträcker sig från Royal Flush till Högt Kort.

Det finns 10 olika pokerhänder som alla har ett specifikt handvärde. Vissa händer, som Högt Kort, är lätta att få och alla spelare har lika stor chans att vinna just den handen. Detta beror på att det inte krävs ett komplicerad mönster utan bara att han innehar det högsta kortet på bordet. Därav har handen ett lägre värde. Andra händer som den högt rankade Kåken är förhållandevist svåra att få och ges därför ett högre värde.

Högt Kort har det minsta värdet och placeras därför i botten på listan. Denna hand kan du vinna utan en hög femkortshand. Ett Par (Single Pair) har det näst lägsta värdet och består av två kort av samma värde, till exempel 5-5. Om två spelare har ett Par vinner det par med högre värde över paret med lägre värde.

En viktig poäng att lägga märke till är att handvärdet varierar stort beroende på hur många deltagare som spelare om potten. Det har observerats att många spelare inte vet hur deras starthand skall hanteras när spelet går från löst till tight. Detta påverkar antalet spelare i potten. Problemet kan lösas genom kunskap om vilken typ av hand som spelaren håller och om hur många motspelare denna hand är lämplig för.

De olika händerna kan delas in i 3 kategorier:

1. Höga Par: Dessa par anses vara premium händer som spelaren gärna vill ha. De består generellt av JJ eller högre. I ett sådant här läge har spelaren ett högt värde och är inte beroende av bordet för att vinna. Normalt höjer de preflopen genom att använda denna hand som värde, men de höjer bara preflopen med syftet att knocka ut sina motståndare. Tänk dig in i en situation med KK. Tills esset når bordet kan KK ses som den bästa hand vid flopen. Överväg istället situationen där spelaren har KK, ett spader och ett ruter. Den ena motståndaren har QJ i ruter och den andra motståndaren har AK i klöver. Flopen har hjärter Q, spader 10 och hjärter 2.

Båda av spelarens motståndare kan lockas att dra för att få se ytterligare ett kort. Även någon med två hjärter kan dra. Spelaren står inför en situation där det finns 17 outs mot honom. Även om spelaren har störst chans att vinna potten kommer någon av hans motspelare troligtvis att vinna den. Detta fenomen är vanligt vid höga par där de visar sig vara den bästa handen vid flopen. Då det finns tillräckligt många runners kommer spelaren att bli slagen vid rivern. Nyckeln till denna situation är att knocka ut motståndet innan flopen genom att höja med syftet att begränsa storleken på potten. Höj igen efter att motståndarna har höjt så att det blir dyrt att se flopen för att sedan slå ut motspelarnas höjning vid flopen.

2. Höga kort: höga kort som AQ, AK, KQ är bra vid shorthanded-spel men är sämre i longhanded-spel. Även om höga kort ger pengar genom att bli överpar för de spelare vars händer troligtvis inte kommer att förbättras är det dessa som blir topp-par och topp-kickers. Så, om spelaren träffar bordet med hjälp av dessa händer och om han inte kickar ut sin motståndare kommer denne slutligen att hamna i en draw mot spelaren. Spelaren kommer att vara tvungen att ta ner potten vid flopen eller göra det dyrt för motståndarna att se turnen.

3. Låga Par och Klädda Conectors: Dessa typer av händer ändrar värde drastiskt beroende på situationen. Anta en situation utan heads-up där låga par generellt fungerar bra på grund av att motståndarna inte får någonting och där spelaren vill spela i en multi-way pott med dessa händer. Han kommer troligen få väldigt lite med sådana här händer eller så får han en trevlig hand som färg, triss eller stege. Det främsta målet med denna typ av händer är att ha pottoddsen på sin sida.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier