Multi Table Turnerings Strategi Del 1

De flesta människor är medvetna om vad en multi-tableturneirng är då detta är den typ av spel som används i de stora tv-sända eventsen som World Poker Tour och World Series of Poker. Dessa är enorma events i och med att ett stort antal spelare från hela världen deltar. Strategin för multi-tableturneringar beror på en mängd faktorer. Till exempel måste spelaren fundera på var i spelet han är då olika approacher fungerar olika beroende på i vilket skede i spelet man är. Det är sant att tur spelar en roll i alla former av poker men i en multi-tableturnering kommer tur utan en strategi troligtvis inte lyckas föra spelaren till toppen.

Multi-TableturneringenEn multi-tableturnering kommer att fylla upp med det antal bord som krävs för det antal spelare som registrerat sig. Alla spelare betalar buy-in och får samma antal marker att spela för. I takt med att spelare elimineras från bordet kommer de andra spelarna flyttas runt för att försäkra att alla bord har tillräckligt många spelare. Alla spel kommer ha ett lika stort antal spelare och det är viktigt att förstå att den strategi som är nödvändig för denna typ av spel är annorlunda än den typ av strategi som skulle fungera i ett vanligt ringgame-spel.

Den spännande och något frustrerande delen av multi-tableturneringar är att bara 10 spelare kommer nå prispengarna. Med tanke på hur många som deltar från böjan är detta ett väldigt litet antal och förklarar hur prissumman som de vinner är så attraktiv. För de spelare som slutar på 11:e och 12:e plats etcetera kan spel i multi-tableturneringar vara en mardröm. Turneringarna kan ta flera dagar att avsluta och detta innebär att de spelare som slutligen tar sig till finalen har lagt ner mer tid på att koncentrera sig på sina kort än de flesta lägger på sitt arbete under en vanlig arbetsdag.

Den första strategin som kan användas i denna typ av spel är att försöka få någon form av ordning på turneringen. Detta görs vanligen genom att dela in turneringen i tre olika perioder, den tidiga, den mellersta och finalperioden. Då varje turnering har sin egen speciella atmosfär vilken bestäms av deltagarna kan det vara väldigt användbart att pröva några generella tips för de olika sektionerna av spelet. Med den rätta strategin kan en medelmåttig spelare upptäcka att han klarar sig ganska väl mot välkända proffs och även om han inte når finalen kan detta vara en språngbräda till större framgångar i framtiden.

Nivåer av MotståndDet är sant att början av spelet i en multi-tableturnering erbjuder ett något lösare spel än slutfasen. Många pokerrum online håller specialturneringar där man kan vinna platser i större events vilket leder till att många lyckosamma nybörjare får en plats runt borden i början av spelet. Dock kan en multi-tableturnering vara så fylld av professionella spelare att spelnivån redan från början ligger på en mellannivå. Tack vare det stora antalet satelliter i pokerrumen online har det många gånger hänt att tidigare okända namn har lyckats ta sig till toppen. För att säga detta på ett enkelt sätt, en spelare kan inte räkna med att motståndet är löst i början och tufft i slutet då de individuella spelarna kommer sätta nivån för spelet i varje enskild turnering. Det bästa sättet att handskas med detta är att uppärksamt observera varje bord under turneringens gång och ta beslut baserade på fakta och inte på gissningar.

Att Spela i Tidig och Mellan-periodI början av en multi-tableturnering är mörken billig och för vissa innebär detta att det är ok att spela på en svag hand. Oavsett hur många "byten" som sitter runt bordet är detta en dålig strategi! I detta stadiet kommer de professionella spelarna att spela väldigt tight och fokuserat och hålla en låg takt. Genom att hålla sig till bra händer kommer spelaren inte bara att försäkra sig om att stanna i spelet med en trevlig hög marker utan kommer också skapa sig ett rykte om att var stabil. Detta påverkar spelet mer än vad människor tror då han får ett psykologiskt övertag på de andra spelarna. Om spelet verkar mer solitt under mellanperioden av spelet är detta en bra tid att spela ett mer vanligt spel. Under denna period kan spelaren börja bluffa lite och göra sitt bästa för att försöka ha en stor summa marker kvar till finalrundan. Det är också rekommenderat att försöka att använda buden och höjningarna för att stjäla lite mörkar men generellt bör spelet hållas något tight.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier