Multi Tabling

Multi-tabling ?r en konstform i sig. Speltypen kr?ver inte bara avancerat spel av pokerspelaren utan kr?ver ocks? snabba beslut vilket g?r den ?n mer kr?vande. M?nga nyb?rjare kan k?nna sig frestade att pr?va att spela p? m?nga bord samtidig med de kommer garanterat att uppt?cka att detta ?r ett s?kert s?tt att f?rlora pengar om man inte ?r tillr?ckligt skickligt. Erfarna pokerspelare kommer ocks? att beh?va ?verv?ga n?gra grundl?ggande pokerstrategier f?r att kunna lyckas med den h?r typen av spel d? den till viss del kr?ver en ny approach ?n det vanliga single-tablespelet.

F?r vem passar Multi-Table?F?rst och fr?mst ?r multi-tabling inte n?got f?r nya pokerspelare som tror att de f?r fler chanser att vinna stora pengar genom att l?gga till fler bord till sk?rmen. ?ven den mest erfarna spelaren kan inse att det ?r sv?rt att h?lla reda p? tio bord samtidigt. Tio pokerspel p? en g?ng kan verka som ett sk?mt men det finns m?nga spelar som bem?strar detta och de har hittat tekniker att g?ra s?. Oavsett vilken niv? spelaren befinner sig p? kr?ver multi-tabling snabba beslut och ?ven om det finns verktyg f?r att g?ra det l?ttare m?ste spelaren vara beredd p? att t?nka fort. Om detta bara skapar en stressk?nsla finns det faktiskt ingen vettig anledning att ge sig in p? multi-tabling oavsett hur mycket stora pengar det kan ge. S?, kortfattat kan det s?gas att spelare som k?nner att denna spelstil kan ge mer pengar utan att sj?lva k?nna sig stressade ?r b?st l?mpade f?r att ha flera bord ?ppna samtidigt.

Anv?nda en PokerkalkylatorEtt s?tt att hanskas med farten i de m?nga spelen som ?r aktiva samtidigt ?r att v?lja ett pokerrum med en l?gre takt. Det kan ?nd? vara sv?rt att f?lja med i varje spel med den sk?rpa som kr?vs f?r avancerad poker. F?r det tighta och aggressiva spelet kan en pokerkalkylator vara ett anv?ndbart verktyg. Denna kan l?ggas till mjukvaran och fungerar genom att samla data om spelet vilket presenteras som siffror. Displayen kommer visa en profil och en spelstil ?ver motspelaren som kan vara mycket anv?ndbar n?r man v?ljer hur en hand skall spelas. D? du inte sj?lv sitter vid bordet och kan se de andras drag kan detta verktyg g?ra arbetet ?t dig och l?mna ?ver informationen till dig i ett trevligt och l?ttf?rst?ligt format. Att anv?nda en pokerkalkylator kan definitivt f?rb?ttra vinsterna f?r en spelare som vet att han fr?mst spelar p? ett tight och aggressivt s?tt.

Misslyckas med Multi-TablingDet h?nder att v?ldigt skickliga spelare b?rjar att f?rlora sin varsamt uppbyggda bankroll n?r de glider ?ver till pokerspel med multi-tabling. Det smartaste att g?ra ?r helt enkelt att omedelbart sluta spela med multi-tabling och g? tillbaks till sing-tablespel. Att misslyckas med att spela p? m?nga bord samtidigt kan indikera att din spelskicklighet inte ?r tillr?cklig och genom att ta en pause i n?gra m?nader kan du f?rb?ttra ditt spel och din erfarenhet till att r?cka hela v?gen. Att veta n?r det ?r dags att l?gga sig ?r avg?rande i poker och en avancerad spelare ?r mycket medveten om detta, b?de n?r det g?ller pokerhanden och n?r det g?ller antalet h?nder som han har ig?ng samtidigt.

Strategier f?r Olika SpelI turneringsspel ?r det rekommenderat att inte starta f?r m?nga spel p? en g?ng. N?r spelet n?r en h?gre niv? ?r det dags att ?ppna fler bord. F?r turneringsspel b?r den vanliga strategin anv?ndas, med n?gra f?rsiktighets?tg?rder g?llande steals. Det ?r b?ttre att h?lla sig till ett f?tal bord i b?rjan, fram till du k?nner att takten ?r tillr?cklig f?r att kunna klara 8 eller 10 bord. I ringgames ?r limitspelen de enklaste att spela med multi-table medan det i ringgames vanligtvis ?r sv?rt att spela p? m?nga bord samtidigt. H?r ?r du verkligen tvungen att vara medveten om din spelniv? och inte g? ut f?r h?rt med f?r m?nga bord ?ppna samtidigt fr?n b?rjan. Oavsett om du v?ljer att spela ringgames eller turneringar b?r du besluta dig f?r hur m?nga bord som du kontinuerligt kan ha ?ppna samtidigt. Du kan spela i set d?r du inte ?ppnar ett nytt bord n?r du blir utslagen fr?n ett annat eller s? kan du ?ppna nya bord i takt med att du l?gger dig vid ett f?reg?ende. Vilken strategi som ?r mest l?mplig beror p? den enskilda spelaren och p? hur m?nga bord han vanligtvis spelar p?. Genom att spela i set f?r spelaren en b?ttre m?jlighet att ?verv?ga sitt spel och ta en h?losam kafferast!


G? Tillbaka Till Poker Strategier