Poker Hand Rankning

Om du skall vara bäst i poker behöver du ett fast grepp om grunderna. Och den allra mest grundläggande aspekten av poker är rankningen eller vikten av de olika händerna som finns att spela. Det finns ett par hårda och snabba regler: för det första, en hand består alltid av fem kort. För det andra kommer ett respektabelt pokerspel aldrig att godta vilda kort, jokrar eller några andra kort som inte återfinns i en standardlek på 52 kort. Behärska grunderna i poker och världen är din.

En annan regel som är bra att känna till är att när du spelar ett spel som involverar mer än fem kort per spelare kan varje spelare bara spela med den bästa 5-kortskombinationen. Om det existerar ett kardinalfel för pokerspelare så är det att inte känna till vilka händer som slår de andra.

Spelkorten i poker sägs ha 2 "kvalitéer": ett korts färg är den första och ett korts rankning är den andra. I grund och botten finns det fyra färger, nämligen Spader (Spades), Ruter (Diamonds), Hjärter (Hearts) och Klöver (Clubs). I poker är ingen färg bättre än den andra. När vi istället talar om rankning talar vi om de 13 klassifikationer som görs. Dessa går från 2 upp till 10 och inkluderar också Knektar (Jacks), Damer (Queens), Kungar (Kings) och Ess (Aces). Här kommer ett gratisråd: korten med hög rang kommer alltid att slå korten med låg rang. Ett ess kan också användas till din egen fördel som såväl lågt som högt kort eftersom det är högre än en Kung och lägre i rankningen än en tvåa.

I ett pokerspel skapar spelarna händer på fem kort vilket kan variera (eller inte) beroende på vilken speltyp som spelas. De händer som skapas baseras på ett standardranking system och spelaren med den högst rankade handen vinner den specifika given och alla de pengar som följer med den.

Händerna rankas först enligt kategori och efter det enligt individuella kort. Konstigt nog slår till och med de lägsta händerna i en viss kategori alla händer i en lägre kategori. Det lägsta tvåparet slår till exempel alla händer med bara ett par eller med ett högt kort. Endast när två händer har samma värde i en giv används kortrankning för att avgöra given.

För att kunna göra hela igenkänningsfaktorn lite mer lättförstålig presenteras pokerhänder ofta med det viktigaste kortet placerat till vänster och kort som tappar i värde åt höger. Efter att du har förstått och lärt dig att behärska hur rankningarna fungerar - återigen lätt gjort genom memorering och fortsatt spel - kommer du att kunna göra de rätta valen angående om du bör eller inte bör spela på en viss hand. Eftersom alla pokerspel följer en och samma rankning kommer du bara att behöva lära dig en typ av handrankning.

Pokerns topprankningar:

Royal Flush:Som den högsta möjliga handen i poker består royal flush av en ess straight flush, så som 10-Knekt-Dam-Kung-Ess i samma färg.

Straight Flush:Denna hand består av fem på varandra följande kort i samma färg vilket innehåller en flush och en stege, så som 4-5-6-7-8 eller 9-10-J-D-K.

Fyrtal:Denna hand är en kombination av fyra kort av samma värde, så som K-K-K-K eller 6-6-6-6 och ytterligare ett icke matchande kort.

Kåk:Denna hand består av tre kort med samma värde och ett par, så som 5-5-510-10 eller K-K-K-3-3 och så vidare. Om två eller fler spelare har kåk i samma runda vinner spelaren med den högst rankade trissen.

Färg:Denna hand utgörs av fem kort i samma färg. Det kan vara fem olika klöver, hjärter, ruter eller spader. Om två eller fler spelare har färg på samma gång vinner den spelare som har det högst rankade kortet.

Stege:Denna hand består av fem på varandra följande kort i olika färger, så som 8-9-10-J-Q eller 4-5-6-7-8 och så vidare. Om ytterligare en spelare har en stege vinner den spelare som har det högst rankade kortet.

Tvåpar:Precis som det låter så innehåller denna hand två par av olika värde och ett icke matchande kort, så som 4-4-5-5-6 eller J-J-8-8-5 etcetera.

Par:Enkelt men ofta effektivt består denna hand av tre icke matchande kort och två kort av samma värde, så som J-J-4-7-8 eller K-K-10-9-8 etcetera.

Högt kort:När ingen runt bordet får något av de ovan nämnda pokerhandrankningarna har de ett högt kort per man och den med högst kort vinner.

Att förstå pokerrankning är definitivt en utmaning. Men om du någonsin har haft en långsiktigt plan över dina framgångar i poker är det nödvändigt att du lär dig och förstår pokerrankningen så fort som möjligt.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier