Pott Odds

Pott odds är väldigt viktigt att inkludera i ditt strategiska tänkande om du vill förbättra ditt pokerspel. De flesta nybörjare ignorerar helt enkelt denna del av pokerstrategin medan medelbra spelare vanligtvis börjar inse att detta verktyg kan ta dig en lång bit när det gäller att förbättra chansen att ta det rätta beslutet. Det finns gott om råd tillgängliga angående hur du läser pott oddsen på rätt sätt och det är bra att hitta ett sätt som passar din pokerspelstil. Poker odds kan verka komplicerat att förstå men sanning är att de flesta spelare kommer märka att samma situationer uppkommer om och om igen och att det därför inte är alltför svårt att komma ihåg hur du bör relatera dig till oddsen.

PottoddsPottoddsen är, för att göra det enkelt, relationen mellan hur mycket pengar det finns i potten och hur mycket du behöver lägga in. För att använda dessa odds behöver du jämföra de odds du har att få det kort du behöver för att skapa din hand med pott oddsen. Om oddsen att få kortet är mindre än pott oddsen bör du lägga ditt bud. Detta låter enkelt och ändå känner de flesta spelare som precis börjat använda sig av detta värdefulla verktyg att uträkningarna kräver stora matematikkunskaper. För trots allt måste oddsen räknas ut tillräckligt snabbt för att låta spelet fortgå i sin normala fart.

Det mest grundläggande sättet att räkna ut pottodds är att titta på vad som ligger i potten i relation till vad du behöver lägga in för att kunna syna. Låt oss säga att det ligger $100 i potten och att du måste bjuda $20. Detta ger dig ett pott odds på 100:20 vilket också kan beskrivas som 5:1. I denna situation borde du syna om du tror att din hand har en chans på 1:5 eller bättre att vinna potten. Vad som gör uträkningen lite klurigare är att du måste överväga vad nästkommande spelare kommer att göra. Om han lägger in pengar i potten kommer oddsen naturligtvis förändras och detta kan såväl vara till din fördel som till din nackdel.

Underförstådda OddsAtt ta med i beräkningen vad spelaren efter dig på tur kommer att göra är en del av att beräkna pott oddsen. Detta benämns vanligtvis som underförstådda odds och bör inte förbises. Du behöver bedöma utkomsten av din hand och sannolikheten att du kan göra handen komplett, men att hålla ett öga på vad dina motspelare kan tänkas satsa kommer att hjälpa dig. Säg att pottoddsen ligger på 75:25 när det är din tur vilket också kan beskrivas som 3:1. Om du känner dig säker på att din motståndare kommer syna ditt bud och om du förväntar dig att det blir ett bud på $50 så förvandlas pottoddsen till 125:25 och ligger på 5:1 vilket förändrar bilden en hel del. Att veta hur du ska avläsa de situationer som uppkommer kräver lite erfarenhet men bara genom att veta att detta bör tas i beaktan kommer hjälpa dig att upptäcka de vanligaste scenarierna och att använda dem för framtida bruk.

Odds för KortenFör att kunna använda pottoddsen behöver du beräkna oddsen för att du skall få det kort du behöver för att komplettera din hand. Ett exempel på detta kan vara att du försöker komplettera en stege. Du har en hand med Q-T och på bordet ligger J-4-9. För att komplettera din stege behöver du en 8:a och en Kung och det kommer finnas 4 av varje i leken. Av 52 kort har du sett 5, 3 på bordet och två i din hand. Detta innebär att det finns ytterligare 47 kort att se och av dem finns åtta stycken som kan hjälpa dig att komplettera din hand. Detta ger 35 värdelösa kort och oddsen för att få din hand kan beskrivas som 35:8.

Jämföra OddsenI den situation som beskrivs ovan kommer spelaren märka att hans pott odds är högre än hans hand odds och rådet är här att lägga in budet. Ibland blir det så här enkelt men detta exempel är inte tillräckligt för att behärska konsten i att förstå pott odds och deras påverkan på spelet. Det finns kort med färdiga beräkningar för de mest vanligt förekommande scenarierna vilka kan användas som ett enkelt sätt att börja använda pottodds men detta bör ske i kombination med att du lär dig mer om sätt att räkna ut pottodds. Olika experter kommer ge dig olika förhållningssätt och så snart du har fått ett hum om hur grunderna fungerar kommer du troligtvis tycka att det är väldigt underhållande att höja nivån på dina pottoddsstrategier.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier