River Betting

Ett vanligt uttalande angående poker är att spelet belönar de som är uthålliga och straffar de som är egenkära. Om en pokerspelare antar att han har mycket erfarenhet och bemästrar en viss pokerteori så kommer han med all säkerhet att bli bestraffad. Om han spelar utan att hålla ögon och öron vidöppna kommer han troligen förlora, och det stort.

River betting är ett ypperligt exempel på detta uttalande. Det är välkänt bland professionella pokerspelare att när en spelare bjuder på rivern måste han antingen bjuda för värde eller bluffa. Han kan inte göra båda. Om inte, och fram till man är säker på ett av dessa alternativ är det bättre att passa. Men som de säger, det finns inget som heter perfekt poker och en spelare kan strunta i konventionerna och bjuda på rivern utan att vara säker på om han bör bluffa eller lägga ett bud av värde.

Nu uppstår frågan om när det är läge att bjuda på rivern. Det bör hållas i minnet att beslutet att bjuda på rivern eller inte är beroende av spelarens retur på budet och inte på den existerande potten. Det finns fyra möjliga scenarior vilka kan vara resultat av att bjuda på rivern utöver en situation där det förekommer höjningar.

*När spelarens motståndare synar med en dålig hand vinner spelaren summan av budet men inte potten vilket han kunde ha gjort om han hade passat.

*När spelarens motståndare synar med en bättre hand förlorar han summan av budet men inte potten vilken han ändå inte hade kunnat vinna.

*När spelarens motståndare lägger sig med en bättre hand vinner han summan av potten vilken han inte kunde ha vunnit om han hade passat.

*När spelarens motståndare lägger sig med en sämre hand vinner han ingenting även om han får potten vilken ändå var hans.

Så, en river är en motsvarande runda. Ingen behöver slå ut någon annan och ingen kan semi-bluffa. Den förändrade atmosfären kräver en förändrad strategi.

När man bjuder på rivern bör man bjuda för värde. Spelaren bör inte bli timid och passa av rädsla för att bli slagen. Om spelaren inte är säker på att han är utmatchad bör han bjuda. Om han vinner mer än en halv gång bör han göra det.

Hur Man Synar en RiverbluffDe flesta bra bluffar bör genomföras under turnen och inte under rivern. Håll koll på detta och om fallet är tufft utvärdera om din motståndare bluffar eller inte. Om du förlorar kan du använda pottodds. Av händelse att pottoddsen är större än chansen att motståndaren bluffar, syna. Anta att potten är $110 och budet är $10, då får du oddsen 6-1. Om motståndaren är slug kan oddsen mot att han bluffar ligga på 3-1. Därför bör du syna. Om en sådan situation uppstår fyra gånger finns möjligheten att du förlorar $10 tre gånger, vilket ger en total förlust på $30. Du vinner dock $110 när din motståndare blir påkommen med en bluff vilket ger en vinst på $80. Men anta att din motståndare är rättfram och bara bluffar en gång på elva sådana händer. Då blir oddsen 10/1 i jämförelse med att han stjäl. Att försöka genomskåda hans bluff blir då allt för riskabelt och det är bättre att lägga sig.

Att stjäla på rivern kanske inte ger dig en vinst varje gång men spelaren måste göra precis det för att få motståndaren att förstå att han kan. Bluffarna måste vara konsistenta med det sätt på vilket spelaren har spelat och kan inte komma ur tomma intet. Men när alla passar bör spelaren bjuda. Om spelaren förblir den enda obesegrade budgivaren i en giv, även med en förstörd draw, måste han bjuda. Ju större fält, desto större chans finns det att någon synar vilket kan göra att alla missar. I den här situationen betyder att läsa av motspelaren a och o och att stjäla potten kan vara avgörande mellan att vinna eller förlora just den given.

Tricket i river-betting är att bjuda på motspelarens svagheter. Motståndarna måste ges en chans att visa sina svagheter vilka blir tydliga i deras brist på bud och deras manér. Detta hänger nästan i luften och känns. Att bluffa i rivern är nästan alltid det enda sättet att vinna. Även om det är rekommenderat att använda detta sparsamt men trotsigt bör man inte tveka på att använda det.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier