Att Förstå Sannolikhet I Poker

En bra pokerspelare tar hänsyn till det faktum att lagen om sannolikhet är central i poker. En pokerspelare bör ha förmågan att bedöma vilka chanser han har att skapa en viss hand. Om spelaren har dragit en färg kommer det att hjälpa honom oerhört mycket om han vet hur hög sannolikhet det är att hans motståndare har samlat ihop en bättre hand. I poker kan sannolikheten att något inträffar också räknas fram matematiskt.

När man räknar ut sannolikheten i ett kortspel finns det två grundläggande infallsvinklar. Den första är att hitta det antal av utkomster som troligtvis kommer att vara tillräckliga för det aktuella fallet och sedan dividera detta med antalet möjliga utkomster. Som exempel, när det gäller ett par i Ess i Texas Hold´em finns det sex stycken troliga utkomster och dessa är (Spader Ess, Hjärter Ess), (Spader Ess, Ruter Ess), (Spader Ess, Klöver Ess), (Hjärter Ess, Ruter Ess), (Hjärter Ess, Spader Ess) och (Ruter Ess, Klöver Ess). Det finns 52 olika sätt att välja det första kortet och 51 sätt att välja det andra kortet. Alltå, det finns två sätt att plocka upp de två kort som ger (52/51)/2=1326 troliga utkomster när det gäller två kort. Så, den sannolika förekomsten av två ess är 6/1326=1/221.

Den andra approachen är att använda prövande sannolikhet och i en komplex situation ett beslutsträd. Till exempel, det finns fyra sätt att plocka fram ett ess ur ett urval av 52 som det första kortet, vilket ger sannolikheten 4/52=1/13. Det finns tre möjligheter att få ett ess ur 51 val när det gäller det andra kortet, efter att ha blivit tilldelat ett ess som första kort, vilket ger sannolikheten 3/51=1/17. Den prövande sannolikheten att bli tilldelad två ess är en produkt av två sannolikheter: 1/13x 1/17=1/221.

Det främsta tricket för att avgöra sannolikhet är att välja den bästa infallsvinkeln till ett visst problem. Det råder ingen tvekan om att allt detta låter väldigt komplicerat och att den mesta matematiken som används ligger över den omedelbara nivå som spelaren kan förstå. Situationen förvärras av att det inte finns miniräknare tillgängliga och motståndarnas press på att spelaren skall agera eller lägga sig. Så, det bästa sättet att förenkla detta är att bli bekant med olika händer och sedan planera en strategi som tar hänsyn till sannolikheten som finns för dessa händer. Dessa olika händer är Royal Flush, Fyrtal, Straight Flush, Färg, Kåk, Stege, Triss, Par, Två Par och Högt Kort.

Det finns också pokerodds som kan förutses med hjälp av sannolikhetsformler. De odds som troligtvis dyker upp är enkla pokerodds, Texas Hold´em odds, Pre-Flop odds, Flop odds, Turn och River odds, etc.

Det finns också pokerodds som kan förutses med hjälp av sannolikhetsformler. De odds som troligtvis dyker upp är enkla pokerodds, Texas Hold´em odds, Pre-Flop odds, Flop odds, Turn och River odds, etc.

Slutligen, det är ett faktum att majoriteten av spelarna ger liten eller ingen plats alls till uträkning av sina händer. Att kalkylera mellan spelen för att kolla sannolikhet verkar bra men under tiden man tar ett praktiskt beslut är det troligt att våra hjärnor föredrar de enklaste reglerna istället för att utföra komplicerade uträkningar. Väldigt få spelare drar slutledningar av siffrorna mitt i spelet, det är inte troligt att spelarna arbetar med sina siffror utan försöker förmodligen att satsa med hjälp av sunt förnuft istället.

Omvänd sannolikhetOmvänd sannolikhet är mycket grundläggande för teorin om sannolikhet vilken hanterar beslut och slutledning. Tänk dig att din motsåndare höjer flopen, ger denna handling en fingervisning om ifall han har en stark eller svag hand? Ställ helt enkelt frågan omvänd: Vad är sannolikheten att han höjer om han har en svag hand och hur sannolikt är det att han höjer om han har en stark hand?

Här behöver du inga siffror utan bara jämförelsen mellan två osäkra händelser eller en åsikt om dem. Om sannolikheten är större att han höjer med en stark hand istället för med en svag är det mest troligt att han har en stark hand.

Så här fungerar omvänd sannolikhet. Inget sägs med säkerhet men det hjälper oss att tänka i den riktningen. Så, sannolikhet handlar inte enbart om siffror. När en spelare spelar i en giv är det mer osannolikt att han ser siffror som 52 eller 62. Sitter han i en tight sits kommer han istället att fundera på vad hans motståndare har. På samma sätt kan andra faktorer räknas in, så som att avläsa motståndarens beteende, hans reaktion och andra sådana hypoteser.

Följaktligen ger dig sannolikhet i poker en möjlighet att förutsäga utkomsten av ett drag eller en hand och den behöver inte alltid vara av matematisk natur.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier