Spela Flop Och Pre-Flop

Spela FlopsEn situation som ger en hel del information om spelarens kort är flopen. Det första draget som man måste göra är att klura ut om handen som man sitter med på ett realistiskt sätt kan slås vid turnen eller rivern. Glöm inte det gamla talesättet om att förlora stort på bra händer. Till och med en resa med A-A-A skall inte ses om en säker vinst då även en sådan hand är svag i jämförelse med en kåk. Även om man har en stege med ess högt behöver man dock fråga sig om det finns en flush draw eller inte. Om det finns en stege finns det en möjlighet att det kan bli en kåk eller till och med en straight flush efter turnen. Om så är fallet och om du rimligen kan bli besegrad är det bästa du kan göra att se till att budet är rätt storlek. Detta kan slå ut dragna, lägre framkallade händer så som två par som kan synas eller höga par. En hög stege med ess kan vara svag i jämförelse med en kåk om bordet visar ett par vid turnen och kåken består av lägre kort eller i ett scenario av triss på bordet.

Om det inte finns en kåk eller flush och om det är mindre troligt att man förlorar är alternativen många. Ett sådant här fall lämpar sig för en straight flush och man har tur även en royal flush. I ett sådant här fall kan både trissar och kåkar bli slagna. Detta är anledningen till att man måste utvärdera situationer som uppstår i spelet och det görs för att kunna bedömma den risk som man är villig att ta för att kunna tjäna maximalt mycket på dessa händer. Om spelaren har studerat dynamiken vid bordet rätt och om han vet att han har en mycket agressiv motspelare kan han lura denne med ett bud som ser svagt ut. Det här är också ett scenario där ett långsamt spel kan vara ett bra alternativ. Genom att spelaren lägger låga bud eller genom att han passar kan motståndarna bli tvingade att skapa en sämre hand vid turnen eller kan bli påverkade till att bluffa stort och dessa drag kan betala sig stort.

Spela Pre-FlopDen viktigaste taktiken för en pokerspelare som spelar pre-flop är att han inte bör spela på händer som exempelvis K-5 av den enkla anledningen att dessa händer är enkla att dominera. Det innebär att när en spelare når flopen, i detta fallet en K, kan han inte vara säker på om hans motståndare spelar på en K med ett högre sidecard eller kicker och han kan då förlora en stor mängd marker mot till exempel K-Q. Du bör undvika att spela på händer som är enkla att dominera och spela mer på händer som ger snabb feedback när du når flopen. Ett exempel på detta är ett litet par. Om du inte gör några resor vid flopen och om buden är tunga längre in i spelet är denna specifika hand lätt att komma undan.

Man bör anpassa händerna som man spelare på före pre-flop när motståndaren redan har höjt. Detta beror på "Gap Concept". Detta koncept fungerar på följande sätt: Anta att den motståndare som höjde har samma frekvens på sina pre-flop händer som du har, detta gör det svårt att höja med kort på den nedre delen av skalan. Eftersom någon redan har visat styrka kan du tighta upp ditt spel. Detta för att vara säker på att du har möjlighet att slå den frekvens av händer som motståndarna spelar på pre-flop och inte bara den planlösa rad av händer som du skulle förvänta dig i normala fall. Det här blir väldigt viktigt om det finns en höjning och en återhöjning framledes. Vid ett sådant här scenario finns det en möjlighet att bara spela på de allra bästa starthänderna och detta av den enkla anledningen att spelare generellt har starka händer när de återhöjer höjningar på pre-flopen och att man behöver slå dessa starka händer.

En spelares position vid bordet är en av de största faktorerna som bestämmer vilka händer han bör spela på vid pre-flop. I det fall att en spelare spelar vid ett fullt 10-handsbord behöver han spela på färre händer från de tre första positionerna. Det här beror på att möjligheter att en av motståndarna sitter med en bättre hand än spelaren själv ökar med varje spelare som finns kvar i given. Ett sådant här koncept är applicerbart i en mellanposition där fjärde till sjätteplatsen kan agera. Här kan en spelare spela på låga par i jämförelse med om han sitter i en tidig position men han behöver vara medveten om att flera spelare fortfarande skall göra sina dag och lägga sina låga par.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier