Spelposition

För en spelare som vill spela avancerad poker är det ett måste att förstå och utnyttja spelarpositionen väl. Det grundläggande konceptet med spelarposition är enkelt att förstå men det krävs en hel del träning för att på ett framgångsrikts sätt kunna integrera det i spelet. En avancerad spelare har fördelen att ha sett de flesta situationer många gånger förut och därför är det lättare för honom att förstå varför en viss position kräver en viss strategi. Det är lätt att glömma av i vilken position man sitter när spelet börjar bli mer spännande och därför är det första steget för att lyckats helt enkelt att lära sig att alltid hålla det i minnet.

Tidig PositionDen tidiga positionen, vilken ibland kallas för EP (Early Position) inkluderar de tre spelarna till vänster om dealerknappen. Att sitta i en tidig position betyder att öppna spelet och detta kan vara svårt nog för till och med de mest erfarna spelarna. Faktum är att ingen gillar den tidiga positionen då den kräver väldigt återhållsamt och korrekt spel. Spelaren som sitter direkt till vänster om den stora mörken är tvungen att sitta med pistolen mot huvudet då han är den förste efter lilla och stora mörken som är tvungen att agera. Nackdelarna med att starta upp är uppenbara. Resten av spelarna får en bättre chans att läsa av dina drag och sitter bättre till i spelet än du. Du behöver ha en väldigt stark hand om du skall kunna spela aggressivt från den här positionen och de flesta kommer råda dig till att lägga dig till och med en halvbra hand i denna position. Att använda en starthandslista kan vara användbart men bara om den tar med spelpositionen i beräkningen. Det är också viktigt att hålla pott oddsen i minnet och denna del av ekvationen ändrar sig beroende på hur många spelare som är med och slåss om potten.

MellanpositionEfter de tre första spelarna till vänster om dealerknappen finns de tre eller fyra platser som kallas mellanposition eller MP (Middle Position). Mellanpositionen är något bättre än den tidiga positionen eftersom du här får en chans att läsa av de första tre spelarnas drag. Hotet från de sista spelarnas drag finns dock alltid och detta är vad som många gånger leder till det som kallas en squeeze. Detta är när en spelare i mellanposition synar ett bud från en spelare i en tidig position och sedan får sitt bud höjt av en spelare i en sen position. Om du har en väldigt stark hand är detta inte något problem men med en medioker hand och aggressivt spel från spelarna i de tidiga positionerna är detta en dålig position att befinna sig i. På grund att detta är det bäst att hålla sig till tight och inte så äventyrligt spel i mellanpositionen om du inte har en hand som ger utrymme för lite mer kreativitet. Om du deltar i en turnering kommer du vilja spara dina marker till slutet så det är väldigt viktigt att ta hänsyn till sin position och att inte ta fåniga risker som kan få dig att förlora alla dina marker med vilka du kan ha mer tur senare i spelet. Det är bäst att låta bli att bluffa när du sitter i den här positionen även om det kan vara väldigt frestande.

Sen PositionAlla vill sitta i en sen position, eller LP (Late Position) som den också kallas. I denna position kan spelaren faktiskt spela händer som hade blivit lagda i en tidig position. Eftersom den sena positionen har gett dig väldigt mycket information om hela bordet och eftersom du faktiskt bara behöver ta hänsyn till den lilla och stora mörken har du här en mycket bra chans att vinna. Detta är platsen för aggressivt spel på till och med svaga händer vilket gör denna position mycket rolig. Det är viktigt att ta hänsyn till om spelet är före eller efter flopen. Spel efter flopen i en sen position är den bästa positionen för en avancerad spelare och det är här en stadig strategi kan göra all skillnad. Att halvbluffa passar denna position då de flesta kommer lägga sig efter en höjning om de inte har en monsterhand. Det är fortfarande viktigt att hålla sig till en bra hand när man ger sig in i en bluff. Att ta alltför stora chanser i en sen position kan visa sig vara fatal även om du kan sätta mycket mer press på dina motspelare när du sitter här. En typisk turneringsstrategi för en sen position kan råda dig till att höja händer med ett lågt par eller ett ess med en svag kicker medan du bör lägga händer som till och med är starkare än dessa när du sitter i en tidig position. Att hålla sig till en utprövad strategi är en bra idé och genom den erfarenhet som tiden ger kommer du kunna göra rätt val utan att behöva fundera på listor och position allt för länge.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier