Strategiska Pokerdrag

Att spela poker och vinna är inte så komplicerat som det ges sken av. De flesta situationer som dyker upp när man spelar poker kräver ett minimum av beslutsfattande och mycket av det en spelare gör kommer inte att spela någon roll i det långa loppet. Även om så är fallet spelar de flesta spelare spelet på ett sådant sätt att det tenderar att se väldigt komplicerat ut och ibland till och med mer komplicerat än hjärnkirurgi.

Detta händer eftersom många spelare inte använder någon strategi medan de spelar. Då sunda strategier gör beslutsfattandet lätt är det väldigt viktigt att pokerspelare följer någon slags strategi medan de spelar. Några av de strategier som används av pokerexperter och som ses av pokerproffsen som några av de bästa strategiska dragen kommer här:

1. Kom alltid ihåg, att göra ett bra drag ger dig ett stort förstprång och hindrar också dina motspelare från att bluffa dig. Spelaren är på G när han gör ett bra drag , en stor bluff eller en bra lay down.

2. Det är väldigt viktigt att spelaren är duktig på att hantera sina pengar när det gäller poker. All-in kan vara ett kraftfullt vapen men kan också innebära att du plötsligt står utan marker. Så, det är viktigt att spelaren sköter sin bankroll väldigt väl.

3. En spelare bör lära sig av sina förluster då detta bara är ett spel, dock med pengar. För att lära bör man stanna kvar i givar och ge sig in i läroprocessen. Men för att vinna behöver man planera ut en bra strategi över när och hur man bör lägga sig.

4. Ett bra strategiskt drag är att skapa en höjningsfälla. När en spelare har en bra hand och denna passas bör han också försöka passa. Men förhoppningen att någon efter honom kommer att satsa och när action kommer tillbaks till honom kan han också höja. Detta kommer att hjälpa till när det kommer till att bygga en större pott.

5. Ett annat bra strategiskt drag i poker är vilseledande ögonblick. Anta att en spelare har en hand som han tycker är oslagbar, då finns det ingen anledning för honom att höja potten i ett tidigt skede. Om potten höjs för tidigt finns det en möjlighet att hans motspelare blir rädda. Han måste lura in dem för att slå ut dem när de har blivit självsäkra.

6. Tillräcklig information om strategier gällande motspelarna eller angående deras händer kan räcka långt när det gäller att vinna ett pokerspel. Det bästa sätter att få information om motståndarens hand är helt enkelt att satsa. Detta kommer ge någon form av reaktion från motståndaren. Han kommer höja igen eller kanske syna. Ur detta kan härledas om han tänker efter före han agerar eller inte. All sådan information kan hjälpa till att göra motdrag.

7. Ett strategiskt drag är att stjäla mörken. Om en spelare har knappen och alla motspelare lägger sig bör han stjäla mörken. Genom detta drag är det troligt att båda mörkar lägger sig vilket ger spelaren motståndarnas mörkar. Ett faktum som bör läggas på minnet är att den starka positionen är vad som ger motståndarna kalla kårar.

8. Spelaren bör försvara sin mörk. Medan man lägger in stora och lilla mörken är det ett bra strategiskt drag att syna alla små höjningar trots svaga kort. Spelaren kommer troligtvis ändå förlora mörken om han lägger sig. Därav är den extra kostnaden vettig.

9. En pokerspelare bör inte tveka på att engagera sig och han bör spela aggressivt. Händer som AA och KK är vanligtvis starthänder och de bör spelas aggressivt och inte passivt då detta är bäst tidigt i en giv.

10. Ytterligare en strategi är att få river-kort för halva den faktiska kostnaden. När en spelare i en bra position flops en bra draw skulle han vilja se turnen och rivern billigt. Då det är billig att syna flopen i förhållande till turnen behöver spelaren höja flopen i hopp om att motståndarna syna turnen i tron att spelaren kommer bjuda på den. Detta lurar motståndarna att kolla resultatet på river-kortet för halva kostnaden.

11. Om en spelare vinner osynade händer behöver han visa sina händer vilket kan få hans motståndare att undra. Ibland kan det dock vara en utmärkt idé att låta motståndarna se att spelaren inte bluffar eller att helt enkelt reta dem med bluffen.

Det kan sägas att även om pokerspel inte är så komplicerat som det ser ut kan det hjälpa att följa några strategiska drag under spelets gång för att göra det roligare och för att göra det lättare att vinna.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier