Välja Starthand I Poker

I takt med att en spelare lär sig fram och bak i poker blir det allt mer uppenbart att en av de mest viktiga delarna av spelet är att bestämma om man bör stanna i spelet eller inte. De första korten som delas ut måste läsas korrekt för att kunna avgöra om de är värda att stanna i spelet för eller inte. Det är speciellt viktigt i det väldigt populära Texas Hold´em där det blir grundläggande då de första två korten inte kan bytas ut utan endast kompletteras med de fem gemensamma korten som läggs upp på bordet. Det är uppenbart att en nybörjare kommer behöva råd om hur han bör spela sin starthand men för att kunna ta del av dessa råd behöver han först förstå några grundläggande koncept.

Förstå SpeletFör att förstå hur man bör spela ut en hand måste spelaren först och främst förstå spelet väl. Det finns flera aspekter som bestämmer vilket värde en hand faktiskt har och om spelaren bör stanna i spelet eller inte med den handen. Den kanske viktigaste aspekten som man bör känna till är Spelposition. Positionen refererar till vart runt bordet spelaren sitter. Beroende på denna plats kommer spelaren behöva följa bordet och göra sina val. Spelaren som sitter till vänster om dealern eller dealer-knappen online lägger det första budet och spelaren bredvid honom lägger nästa. I Texas Hold´em börjar den spelare som lägger det lilla budet budgivningsrundorna och detta påverkar valen som resten av spelarna gör. När någon säger att han "har position" på dig betyder det att han sitter till vänster om dig och alltid kommer att agera efter dig. För att justera urvalet av starthänder i poker är det viktigt att förstå detta innan man tar del av några råd eller använder sig av en specifik strategi.

Lära genom RådDet finns gott om tillgängliga råd för spelare som vill förbättra sitt pokerspel. Online kan en spelare lätt få instruktioner kring hur man gör urvalet av starthänder. Det finns även böcker att köpa för spelare som vill djupstudera de olika möjliga varianterna och utkomsterna. En medelmåttig spelare kan sannerligen nöja sig med de råd som finns gratis online i olika artiklar och spelforum. När man än använder sig av råd är det viktigt att kolla upp vem de kommer ifrån. En lista på 10 händer som rekommenderas att spela på kan mycket väl visa sig vara helt riktig men det krävs mer än en lista för att faktiskt kunna göra de rätta valen. Men en gnutta sunt förnuft kan en spelare använda specifika råd till sin fördel och spara dem i bakhuvudet för att använda dem allteftersom spelet fortgår.

Lära Genom Trial and ErrorYtterligare en viktig faktor när det gäller att besluta om man bör stanna i spelet eller inte, baserat på den initiala handen som delas ut, är vilka spelarna runt bordet är. Om de flesta spelare runt bordet är nybörjare behöver en dålig hand inte nödvändigtvis vara alltför dålig då de flesta spelare inte har skicklighet nog att veta när det är dags att lägga sig. En nybörjarspelare kommer inte vara så medveten om andra nya spelare som en skicklig pokerspelare är och en god indikator på nivån på spelet vid bordet är att kolla på flopprocenten som presenteras. Ett bra pokerrum kommer hjälpa en spelare att hitta det rätta bordet och på detta sätt kan en nybörjare lära sig att lära sina händer genom trial and error i en rättvis miljö. Att lära sig genom övning är förmodligen det bästa sättet att verkligen förstå samspelet mellan konsekvenser och de val som görs.

Hålla sig till en StrategiNär och om en spelare väljer att ta till sig en speciell strategi är det viktigt att hålla sig till den fullt ut. Om spelaren börjar att mixa mellan listor över rekommenderade händer och en lista över händer som kräver att han lägger sig är det ursprungliga strategin dömd att misslyckas. Detta betyder inte att spelaren helt bör ignorera sina egna infall men han kan inte skylla ett misslyckat spel på strategin och han från början strulat till den helt.


Gå Tillbaka Till Poker Strategier